300 хүний багтаамжтай ажилчдын хотхон, гражийн барилга