“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН САНД БҮРТГЭГДСЭН ИРГЭД