АВТО ТЭЭВРИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БОЛОН АВТО ЗАМ АШИГЛУУЛАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ТЭЭВРИЙН КОМПАНИУД