Монгол Улс 2020 онд нийт 40.48 сая.тонн нүүрс олборложээ