ТӨГРӨГИЙН БОНДЫН ХҮҮ 10%, ДОЛЛАРЫН БОНДЫН ХҮҮ 5.8%

#ТаАв #БидӨсгөе #ЭТТБонд