ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙН КОДЕКСЫН ТАЛААРХ МЭДЛЭГ ӨГӨХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Эрдэс баялгийн салбарт хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрийг оруулахаар үе шаттай ажлуудыг төлөвлөж дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын газраас зарим ажлуудыг хэрэгжүүлж эхлээд байна. 
 
Энэ хүрээнд хариуцлагатай уул уурхайн сайн дурын кодекст нэгдэх талаар хүсэлт явуулсан. Уг хүсэлтийн дагуу Уул уурхайн үндэсний ассиоцисаас компанийн газар, хэлтсүүдийн ажилтнуудад хариуцлагатай уул уурхайн кодексын талаарх мэдлэг ойлголт өгөх сургалтыг амжилттай зохион байгуулав. 
 
Сургалтанд идэвхитэй оролцсон ажилтнуудад талархал илэрхийлье.