ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦААНЫ СУРГАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛОВ

Өнөөдөр HR клубийн тэргүүн Ш.Баярмагнай хөдөлмөрийн шинэчилсэн хуулийн хүрээнд хөдөлмөрийн харилцааны чиглэлээр тулгамдаж буй асуудал болон түүнийг хэрхэн шийдвэрлэх тухай сургалт, хэлэлцүүлгийг хийв. 

 

Тус сургалтад Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтын хэлтэс болон Салбарын Хүний нөөц, архивын албаны ажилтнууд танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр оролцлоо.