2021 ОНД ДЭЛХИЙ ДАЯАР НҮҮРСНИЙ ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ДЭЭД ХЭМЖЭЭНДЭЭ ХҮРЧЭЭ

Эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээ болон байгалийн хийн үнийн өсөлтөөс шалтгаалж дэлхий дахинд нүүрсний цахилгаан үйлдвэрүүд өмнөх үеэс илүү их эрчим хүч үйлдвэрлэж байна.

Дэлхийн нүүрсний цахилгаан үйлдвэрүүд 2021 онд нийт 10,244 тераватт-цаг (ТВт/цаг) үйлдвэрлэж, 2018 онд тогтоосон дээд амжилтыг эвдэв. (“Дэлхийн эрчим хүчний статистик тойм”, BP, 2022 оны 7-р сар)

Түлш үйлдвэрлэлийн эрэлт нэмэгдэж буйтай холбогдуулан ашиг орлого нэмэгдэж буй тул уурхайн олборлолт энэ онд мөн дээд амжилт тогтоох төлөвтэй байна.

Цар тахлын дараах эдийн засгийн хурдацтай сэргэлт нь эдгээр чиг хандлагыг огцом цэнэглэж, цахилгаан эрчим хүчний эрэлт, нүүрснээс хамааралтай байдлыг нэмэгдүүлж, нүүрсний хэрэглээг дээд амжилтад хүргэлээ.

Эх сурвалж : www.reuters.com