ДАРАЛТАТ САВ, ШУГАМ ХООЛОЙН ЭРХ ОЛГОХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн ХНХСХ-ээс Герман Монголын МСҮТ-тэй хамтран Даралтат сав, шугам хоолойн эрх олгох сургалтыг 2022 оны 08 дугаар сарын 30-наас 09 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулав.

 Сургалтад Засвар механикийн хэлтсийн 7 ажилтан хамрагдлаа.