Тавантолгой ордын далд уурхайн хайгуул, судалгааны ажил гүйцэтгэх 2022 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн Н-ЭТТ-2022/946 тоот гэрээ