“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 28-Р ТОГТООЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ БҮРЭН ХАНГАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 28 дугаар тогтоолоор “Улс орны эдийн засгийн өсөлтийг эрчимжүүлэх, гадаад валютын орох урсгал, нөөцийг нэмэгдүүлэн санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх” зорилгоор "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-д тогтоосон онцгой дэглэмийн хугацааг 6 сараар сунгасан.