ЦАГААН-ОВОО, СИЙРСТ БАГИЙН МАЛЧДЫН ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХАД ТУСЛАВ

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК орон нутаг, хамтын ажиллагаа, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 2023 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрөөс хойш сар гаруйн хугацаанд Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Цагаан-Овоо, Сийрст, Билгэх багийн 40 гаруй малчин өрхийн хороо бууц засаж тохижуулах, малын сэг зэм зайлуулах, ариутгах ажлыг туслан гүйцэтгэгч компаниудын хамтаар гүйцэтгэж, өвөлжилтийн бэлтгэлээ хангахад нь туслав.