"ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ" ХК-ИЙН НАЛХ-ИЙН АВТОПҮҮЛЭГЧ, БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН О.ОТГОНЖАРГАЛ