БИОТЕХНИКИЙН АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Эрдэнэс Тавантолгой" ХК 2024 оны Биотехникийн ажлын төлөвлөгөөний дагуу Цогтцэций сумын Сийрст багийн "Хангинах"-ын хад, Билгэх багийн "Унаган Хайрхан"-нд тус үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хуваарийн дагуу нийтдээ тус арга хэмжээг 10 удаа зохион байгуулж ажиллахаас одоогоор 8 удаагийн арга хэмжээ зохион байгуулж зэрлэг амьтдад зориулан 525 боодол өвсийг тараан байршуулаад байна. 

Тус арга хэмжээг зохион байгуулснаар зэрлэг амьтад өвс тэжээл хайж өөр нутаг руу шилжин нүүдэллэх болон, суурин газар орж ирж эрсдэлд учрах зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөллийг бууруулах чухал алхмуудын нэг юм.