ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ

Огноо: 2024 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын төрөл: Үйлчилгээ 
Тендер шалгаруулалтын нэр: Белаз-75135 маркийн автосамосвалын цахилгаан хөдөлгүүр, генераторын оношилгоо, засвар үйлчилгээний ажил гүйцэтгэгчийг сонгох
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭТТХК/20240103165
Нийт төсөвт өртөг: 832,751,275 төгрөг
Тендер шалгаруулалтын арга: Нээлттэй
 
1. “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 
 
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: “Тийм”
 
Багц № 1: Белаз-75135 маркийн автосамосвалын цахилгаан хөдөлгүүр, генераторын оношилгоо, засвар үйлчилгээ
Багц № 2: Белаз-75135 маркийн автосамосвалын контактор сэргээн засварлах
 
3. Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр 10 цаг 00 минутаас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдрийн, 10 цаг 10 минутад нээнэ.
 
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: “Зөвшөөрөхгүй” 
 
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: “Эрхтэй” 
 
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана. 
 
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: “Тийм” 
Тендерийн баталгааны дүн: Багц1: 4,013,441 /Дөрвөн сая арван гурван мянга дөрвөн зуун дөчин нэг/ төгрөг
 
8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
 
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: “Үгүй”
 
10. Оролцогч цахим системийн үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер илгээх эрхтэй байна.
 
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,
Жигжиджав-8, Финанс төв, 5 давхар, 504 тоот
75055555 дотуур утас 512