Зардлын задаргаа

Тавантолгой уурхайгаас борлуулж буй нүүрсийг Ганцмод боомт хүргэхэд гарах зардлын задаргаа

 

Жич: Доорх зурганд дурдсан Тавантолгой-Цагаанхад болон Цагаанхад-Ганцмод чиглэлийн тээвэрлэлтийн зардал нь хилийн нэвтрүүлэлт, ачаалал, лацны олголт зэргээс хамаарч хэлбэлздэг болно (юань/тонн).