Ажлын байрны зар

2023-01-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Программ хангамжийн мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-24

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Сантехникчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-24

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр зохицуулалтын хэлтэст Ахлах мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-21

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төлөвлөлт, зураг төслийн хэлтсийн даргын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-10-21

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Засвар механикийн хэлтсийн даргын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-21

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Шинэ суурьшлын бүс хариуцсан албанд Ахлах мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-20

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Засварын мастерын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-17

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн даргын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-17

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Ерөнхий эмчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-10-17

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Холбоо дохиолол, автоматикийн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-10-10

JOB VACANCY

Port Terminal Expert

2022-10-10

JOB VACANCY

English Interpreter

2022-10-10

JOB VACANCY

Architectural Engineer

2022-10-10

JOB VACANCY

Graphic Designer

2022-10-10

JOB VACANCY

Project Manager

2022-10-10

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Барилга бүтээцийн зураг төслийн мэргэшсэн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.