Ажлын байрны зар

2023-12-14

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

“Нүүрс ачилт буулгалтын талбай буюу гаалийн хяналтын бүсийн барилгын зураг төсөв боловсруулах, барилга угсралтын ажил” гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна.

2023-08-09

АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Засвар төлөвлөлтийн ахлах инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-08-09

АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Баяжуулалтын инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-08-09

АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Цахилгааны төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-08-09

АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Мэдээллийн технологи, инновацын хэлтэст “ХУР” төрийн мэдээлэл солилцооны системд холболт хийх гэрээт ажилтан /зөвлөх инженер/-ы ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-08-09

АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс ачилт, логистикийн төвийн даргын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-08-09

АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Байгаль орчин, усны бодлогын хэлтсийн Мод үржүүлэг, ойн селекц хариуцсан мэргэжилтний /түр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-08-09

АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Засвар төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Барилгын инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Уулын хэлтсийн Маркшейдерийн хэсэгт Техник маркшейдерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Уулын хэлтсийн Төлөвлөлтийн хэсэгт Төлөвлөлтийн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Ус хангамж, ариутгал татуургын инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Химич технологич ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Холбоо дохиоллын инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Цахилгааны инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-06-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Салбарын Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөлд Механикийн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.