Ажлын байрны зар

2022-06-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хятад хэлний орчуулагч /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-06-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Англи хэлний орчуулагч /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-06-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Байгаль орчны үнэлгээний мэргэжилтэн /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-06-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төмөр замын мэргэжилтэн /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-06-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Мэдээллийн шинжээч буюу дата аналист /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-06-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хуульчийн /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-06-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр зуучлалын мэргэжилтэн /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-06-09

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2022-06-02

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Уул уурхайн мэргэжилтнээр сонгон шалгаруулж ажилд авна.

2022-06-02

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хуулийн мэргэжилтнээр сонгон шалгаруулж ажилд авна.

2022-06-02

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Санхүүгийн мэргэжилтнээр сонгон шалгаруулж ажилд авна.

2022-05-20

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Судлаач, дата аналистын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-20

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн түр ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-20

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Өмнөговь аймаг Ханбогд сумын Цагаан хад сууршилийн бүсэд байрлах Эрдэнэс кемпд мэргэжлийн тогооч ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-20

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төслийн механик инженер ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-20

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төслийн менежмент хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.