Ажлын байрны зар

2023-04-13

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Техник геологичийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-04-13

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Нөөц хариуцсан геологичийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-04-13

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Боловсруулалт, чанарын геологичийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-04-13

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-04-13

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр зохицуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-04-13

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Нүүрс ачилт, логистикийн төвийн даргын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Төмөр зам хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Ахлах механикийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Мэдээллийн технологи, инновацын хэлтсийн мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр логистикийн мэргэжилтний /түр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр логистикийн мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Ачаа вагон хүлээлцэгч ажилтны ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Автын цахилгаанчны ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Автын цахилгааны инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2023-03-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйчийн /түр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.