Ажлын байрны зар

2022-05-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Нэгдсэн терминал логистикийн төслийн барилга, зам гүүрийн инженер /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Нэгдсэн терминал логистикийн төслийн тээвэр зуучлалын мэргэжилтэн /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-16

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Нэгдсэн терминал логистикийн төслийн ахлах мэргэжилтэн /хөлсөөр ажиллах гэрээгээр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-13

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Геологич /түр/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-05-11

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

УУЛ УУРХАЙН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

2022-05-11

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

2022-05-11

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

САНХҮҮГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН АЖИЛД ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

2022-05-05

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Барилга, дэд бүтцийн хэлтэст Холбоо дохиолол, автоматжуулалтын ажлын байранд инженер шалгаруулж авна.

2022-04-12

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ЭМЧ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

2022-04-12

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ТӨМӨР ЗАМЫН АЛБАНЫ ДАРГА ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2022-04-07

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ҮНЭТ ЦААС, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН /ТҮР/ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2022-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ХЯТАД ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ОРЧУУЛАГЧ /ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГЭЭР/ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2022-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

АНГЛИ ХЭЛНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ОРЧУУЛАГЧ /ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГЭЭР/ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2022-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЗУРГИЙН ДИЗАЙНЕР /ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГЭЭР/ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2022-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

ЗУРГИЙН АРХИТЕКТОР /ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГЭЭР/ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

2022-03-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

МЭДЭЭЛЛИЙН ШИНЖЭЭЧ /ХӨЛСӨӨР АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭГЭЭР/ ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА