Ажлын байрны зар

2022-10-10

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хяналтын инженер /Төмөр замын төсөл хариуцсан/ ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-09-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Түлшний нярвын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Сэлбэгийн нярвын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Бараа материалын нярвын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-30

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Барилгын засвар, тохижилтын албанд Мужааны ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн даргын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-29

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Засвар механикийн хэлтсийн даргын ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Маркетинг, борлуулалтын хэлтсийн мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Терминалын удирдлага, менежмент хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээврийн эрх зүйн мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээврийн дэд бүтэц хариуцсан зургийн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Логистикийн программ хангамж, дата аналист ажлын байранд ажилтан шалгаруулж ажилд авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр зууч, гааль хариуцсан мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Тээвэр логистикийн мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Зураг төслийн мэргэжилтний ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.

2022-09-28

АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Хими технологийн инженерийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна.